Fælleshuset

Huset, som foreningen ejer sammen med naboforeningen A/B Birkehaven kan lejes af andelshavere i de 2 foreninger.

Ved bestilling af leje kontaktes fælleshusbestyreren
på mail
eller ved direkte henvendelse til:
Erik Petersen
Birkehaven 17
26 62 99 62

Adgang til udlejningskalenderen er betinget af, at du har en gmail og henvender dig til bestyreren.